*

‘Nederlandse banken drijvende kracht achter internationale innovaties’

Chris Buijink NVBNederland staat internationaal bekend om zijn stabiele, betrouwbare en efficiënte betalingsverkeer. De afgelopen tien jaar is er wel behoorlijk wat veranderd. Zo bracht de crisis schade toe aan het imago van banken, waardoor de jaren daarna in het teken staan van het herstel van vertrouwen. Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), vierde eind 2014 samen met de leden het 25-jarig bestaan van de vereniging. In deze blog blikt Buijink terug op bereikte mijlpalen tijdens deze jaren en de huidige stand van zaken in het bankenlandschap.

Luisteren naar de klant

De NVB is de vertegenwoordiger van alle banken die in Nederland actief zijn. Dit zijn dus niet alleen Nederlandse banken, maar ook buitenlandse banken in Nederland. Het ultieme doel van de NVB is het zorgen voor een perfecte bancaire dienstverlening die betaalbaar, goed en gemakkelijk is voor een breed publiek. Buijink: “Nederland kent een traditie van uitstekend betalingsverkeer. Ons land beschikt over het beste, goedkoopste en meest efficiënte betalingsverkeer ter wereld.” In 2007 ontstond in ons land een financiële crisis. De crisis bracht niet alleen maar slechte dingen met zich mee: “De lessen die wij en onze leden leerden uit deze periode zijn nog steeds van kracht. Na de crisis is de focus van banken verschoven van schaalvergroting, globalisering en een focus op aandeelhouderswaarde naar toekomstgericht bankieren waarin de klant meer centraal staat. Dus écht luisteren naar de wensen en behoeften van klanten. En, nog belangrijker, daar ook naar handelen.”

Code Banken

Deze visie leidde in 2009 tot het opstellen van de Code Banken. Deze code was in eerste instantie een vorm van zelfregulering waarin gedragsregels waren vastgelegd. Die regels zijn later door de Minister van Financiën wettelijk verankerd. Het doel van deze code was om in de hele bankensector verbeteringen door te voeren om het vertrouwen in de sector weer terug te krijgen. Buijink: “Het imago van de financiële sector had een deuk opgelopen door de crisis. Banken opereerden te weinig transparant en klanten hadden moeite om de producten van banken te doorgronden en te begrijpen. De Code Banken heeft ertoe geleid dat banken de koers hebben verlegd naar verstandig risicomanagement en het meer centraal stellen van de klant en het werken aan de cultuur die daarbij hoort. Een dergelijke ingrijpende verandering kan niet van de ene op de andere maand worden doorgevoerd, maar door gezamenlijk op te trekken en een goede naleving van de Code zijn hier forse stappen vooruit gezet.”

Deze Code werd in 2014 gevolgd door de Tweede Code Banken
. De focus van deze Code ligt meer dan de eerste Code op de cultuur binnen en het gedrag van banken en mondde uit in een gemeenschappelijke gedragscode, te bezegelen met de bankierseed. Dit is een beroepseed waarbij medewerkers van banken beloven dat ze hun functie integer en zorgvuldig zullen uitoefenen en daarbij het belang van de klant meer centraal stellen. “Met ingang van 1 januari 2015 leggen alle nieuwe medewerkers van financiële ondernemingen de eed af, in de loop van 2015 moeten bestaande medewerkers ook de bankierseed afleggen. De eed onderstreept de normen en waarden die worden gehanteerd binnen de bank en laat zien volgens welke manieren mensen bij financiële instellingen willen werken. Inzet is een open cultuur waarin collega’s elkaar aanspreken op hun gedrag en er met elkaar voor zorgen dat de bankensector weer het vertrouwen krijgt die het verdient.” De uitvoering van de Code wordt door een onafhankelijke commissie gemonitord. Eens per jaar komt er een verslag uit dat openbaar wordt gemaakt.

Koploper

Van oudsher hebben de Nederlandse banken een sterke internationale oriëntatie. Dit sluit aan bij het karakter van het bedrijfsleven: “De Nederlandse banken kunnen worden gezien als drijvende kracht achter innovaties in de internationale bankwereld. De openheid van de Nederlandse consument voor vernieuwing speelt hierbij een belangrijke rol. Vergeleken met de rest van de wereld lopen onze banken en consumenten voorop als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe diensten en het omarmen daarvan. Een goed voorbeeld hiervan is de populariteit van internetbankieren en mobiel betalen in ons land.”

Ook staan Nederlanders open voor nieuwe partijen die toetreden tot de betalingsmarkt. Steeds meer partijen zonder een traditioneel bancaire achtergrond (zoals organisaties die mogelijkheden bieden voor achteraf betalingen) doen hun intrede op de markt. Deze partijen vallen buiten het toezicht van De Nederlandsche Bank. Buijink: “Extra concurrentie is goed voor de gevestigde partijen in de markt en stimuleert innovatie. De bereidheid van Nederlandse consumenten om in zee te gaan met nieuwe partijen betekent een stimulans voor de gehele betaalmarkt. Het is wel belangrijk dat er een gelijk speelveld is voor de huidige spelers en the new kids on the block.”

Bank van de toekomst

De NVB heeft een duidelijk beeld van hoe de bank van de toekomst eruit moet zien. “De bank is innovatief en zet zich in voor het verleggen van grenzen van goede dienstverlening. Daarnaast moet de bank een partner zijn voor zowel particulieren als bedrijven. De huidige klant is mondig en geeft de bank feedback op zijn dienstverlening. Het is aan de banken om hiernaar te luisteren en hier ook daadwerkelijk hun voordeel mee te doen. Want alleen samen komen we verder.”

Dit bericht is gepost in Banking en getagd als , , , , , , .

Reacties

1 reactie

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt nooit gepubliceerd of gedeeld. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*
*