*

Van korte termijn naar lange termijn: hoe banken zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld

NVB_Willem de Vocht_5841Zoals in iedere sector heeft ook de bankensector te maken met veranderende omstandigheden. Bezuinigingen en de verschuiving naar internetdienstverlening leiden tot het sluiten van bankkantoren en de komst van online zorgt ervoor dat de taak van consultants verandert van informatieverstrekker naar ware adviseurs. Feit is dat onze maatschappij niet zonder banken kan. Het beheren van spaargeld van klanten en het verstrekken van krediet aan consumenten die bijvoorbeeld een huis willen kopen; dit zijn twee activiteiten die banken uitvoeren. Maar wat doet een bank nog meer? Hoeveel banken zijn er eigenlijk in Nederland? En waarom is het zo belangrijk om een grote diversiteit aan banken te hebben? Willem de Vocht, adviseur consumentenzaken van de Nederlandse Vereniging van Banken, geeft meer duiding over wat precies de functie is van banken in onze samenleving.

Volgens De Vocht vervullen banken kortweg drie kernrollen: het faciliteren van betalingsverkeer, het verstrekken van krediet en het geven van advies. Als eerste is daar de nutsfunctie van de banken, het faciliteren van betalingsverkeer. Banken maken het mogelijk dat alle inwoners van Nederland de mogelijkheid hebben om geld dat ze niet direct nodig hebben weg te zetten en weer kunnen opnemen op het moment dat ze het wel nodig hebben. Daarnaast worden bankpassen verstrekt, waarmee het mogelijk is voor consumenten om geld op te nemen en te betalen in fysieke en online winkels.

Een tweede functie van een bank is het verstrekken van krediet aan consumenten en bedrijven. Consumenten gebruiken dit krediet bijvoorbeeld om een huis te bekostigen, het geld kan ook worden verstrekt om een bedrijf te starten. De derde taak van banken is het geven van advies. Dit kan advies zijn aan consumenten rondom het beheer van vermogen, advies aan ondernemers over het verkopen van het bedrijf of ondersteuning bij fusies en overnames.

Nederlandse Vereniging van Banken

Banken zijn dus onmisbaar in een goed draaiende economie. En al deze banken hebben (soms gezamenlijke) belangen. Daarom zijn de meeste banken die in Nederland opereren – en dat zijn niet noodzakelijk Nederlandse banken –aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De branchevereniging is in 1989 opgericht om de gemeenschappelijke belangen te behartigen en heeft circa 80 leden. De missie van de NVB is het streven naar een sterk en gezond internationaal concurrerend bankwezen. Binnen de kerntaken van het NVB horen kwalitatieve belangenbehartiging en het vaststellen van de cao voor banken. Daarnaast ziet de NVB erop toe dat banken hun dienstverlening aan consumenten en bedrijven hoog in het vaandel houden, zonder hierbij Europese en nationale regels uit het oog te verliezen.

Voor de NVB is het belangrijk dat de 86 banken verenigd zijn bij de branchevereniging. Hoe meer leden, hoe beter de NVB de belangen kan behartigen. En veel spelers op de Nederlandse markt, garandeert een grote diversiteit aan banken. En dit betekent weer meer keuze voor de consument en stimuleert de concurrentie. De meest bekende banken zijn de grootbanken, waar een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking een rekeningnummer heeft. Daarnaast zijn er ook banken die zich op een niche hebben toegespitst, zodat ook consumenten of bedrijven met een specifiekere wens de mogelijkheid hebben om klant te worden bij een bank die een aanbod heeft dat bij hen past. Drukwerk

Ontwikkeling van banken

Hoewel de grote diversiteit ervoor zorgt dat consumenten en organisaties voldoende te kiezen hebben als het gaat om met welke bank ze zaken willen doen, komen de kerntaken van banken overeen. Deze kerntaken zijn de afgelopen jaren niet of nauwelijks veranderd, maar dat betekent niet dat de ontwikkelingen rondom de dienstverlening van banken hebben stil gestaan. De Vocht geeft aan dat met name de stijgende populariteit van online en de bankencrisis van invloed zijn geweest op de manier waarop banken op dit moment acteren. Vergeleken met circa tien jaar geleden richten banken zich veel meer op de lange termijnrelaties met klanten. Er wordt meer dan vroeger gekeken naar de huidige situatie van de klant en wat zijn wensen zijn voor de toekomst. Banken passen zich ook steeds meer aan op de wensen van de klant.

Zo is het tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld dat een adviseur bij mensen thuis komt, of een afspraak in de avonduren of het weekend maakt. Een andere ontwikkeling is dat het verdwijnen van de provisieregeling er aan heeft bijgedragen dat de prikkel voor consultants om op een bepaalde manier te adviseren is verdwenen, met als gevolg dat banken hun producten nog beter afstemmen op de specifieke wensen van de klant.

De populariteit van internet heeft er tevens eraan bijgedragen dat de doorlooptijden van banken sterk zijn terug gebracht en de snelheid van handelen flink is toegenomen. De klant is veeleisender geworden, heeft minder geduld dan vroeger en verwacht meer van zijn bank, onder andere omdat het met de komst van internet eenvoudiger is om informatie te verzamelen en verschillende producten met elkaar te vergelijken. Daarnaast zijn consumenten gewend geraakt aan bepaalde innovaties, zoals de ontwikkeling van applicaties die het mogelijk maken om altijd en overal inzicht te hebben in de eigen financiële situatie.

Een andere belangrijke ontwikkeling die de banken de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, is dat het gehele productaanbod periodiek wordt getoetst. Er vinden doorlopend toetsen plaats die ervoor zorgen dat de producten inderdaad werken zoals wordt beoogd. Het doel van dergelijke toetsing is dat producten die niet goed zijn voor de klant uit het portfolio verdwijnen en dat productinformatie duidelijk en transparant wordt en blijft. Naast de vereenvoudiging van producten is ook helderheid over bijvoorbeeld kosten en spelregels van producten een belangrijke focus van de banken.

Dienstverlening

Over het algemeen geldt dat banken de afgelopen jaren een flinke stap voorwaarts hebben gemaakt als het gaat om dienstverlening. Dit heeft deels te maken van de veranderde eisen van de consument en ook met het sterk concurrerende bankenlandschap. Deze concurrentie houdt banken scherp en zorgt ervoor dat er nieuwe normen worden gesteld als het gaat om dienstverlening. Het is goed om te zien dat banken mee gaan en inspelen op de veranderende eisen van de markt en het is zaak dit ook in de toekomst te blijven doen. Alleen op die manier zullen klanten hun aansluiting blijven vinden bij één van de leden van de NVB en profiteren alle partijen van een sterk en concurrerend bankenlandschap.

Dit bericht is gepost in Banking en getagd als , , , , , , , .

Reacties

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt nooit gepubliceerd of gedeeld. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*
*